G5 OUTDOORS-G5 Optix LE 5 Pin Sight
-G5 Optix LE 5 Pin Sight

$129.99
-G5 Optix XR Sight
-G5 Optix XR Sight

$169.99
-G5 Optix Universal Rheostat Light Kit
-G5 Optix Universal Rheostat Light Kit

$34.99
G5 Optix XR2 Sight
G5 Optix XR2 Sight

$199.99
G5 Rock 4pn .010 RH/LH RealTree AP
G5 Rock 4pn .010 RH/LH RealTree AP

$94.99
G5 Rock 4pn .019 RH/LH Lost
G5 Rock 4pn .019 RH/LH Lost

$94.99
G5 Rock 4pn.019 RH/LH Blk Sght
G5 Rock 4pn.019 RH/LH Blk Sght

$89.99
G5 Rock 4pn .010 RH/LH Lost
G5 Rock 4pn .010 RH/LH Lost

$94.99
G5 Rock 4pn .010 RH/LH Blk
G5 Rock 4pn .010 RH/LH Blk

$89.99
  G5 Rock 4pn .019 RH/LH RTAP
G5 Rock 4pn .019 RH/LH RTAP

$94.99